Tickets

Aangezien Sjock 45 verplaatst wordt naar 2022, hebben we besloten om alle verkochte tickets terug te betalen.
U hoeft hiervoor niets te doen.
Wij starten met terugbetaling vanaf 15/04/2021.
Deze procedure kan enkele weken in beslag nemen.
We zetten hier een berichtje als alle tickets terugbetaald zijn.